Frans

De Nederlandse taal is een gemakkelijke taal.

 

Wie de twee taalfasen van het Nederlands foutloos beheerst, moet ook in staat worden geacht het woordbeeld van de derde taalfase (de fase van de vreemde talen) te leren.

Het is vreemd dat de leerlingen in het huidige onderwijs zich de woordbeelden van de vreemde talen niet, of slechts met de grootste moeite eigen kunnen maken. Er is slechts één verklaring mogelijk. Het taalonderwijs op de basisschool heeft gefaald. dat geldt niet alleen in Nederland, maar ook voor Frankrijk. Dat is de reden, waarom dit boekje volgens de werkwijze van Methode De Haan is geschreven.

 

Het bestaat uit leeslesjes + woordverklaring + uitspraak. Het besluit met de  verklarende regels in een leerlijn van gemakkelijk naar moeilijk. 


Stichting Methode de Haan Voltaplein 10 1098 NR Amsterdam
tel: 020-6935834 e-mail: info@abc-methodedehaan.nl