Bestellen Leerboeken

 

De Stichting kan de volgende boeken leveren.

 

Eerste taalniveau: de leerling kan AVI 3-4 niet lezen
de leerling kan de volgende zin niet lezen: 'Ik spreek de enkele a, e, i, o, u met dezelfde klanken uit als de dubbele aa, ee, ie, oo, uu'
Lezen is zilver, schrijven is goud(deel 1)
Eerste gedeelte voor de leerling die niet op AVI 3-4 niveau leest. Zie verder het leerlingboekje Aanvankelijk lezen en schrijven.

ISBN-Nummer: 90-73377-10-2
€ 40.00
Leren lezen, Aanvankelijk lezen en schrijven(gebaseerd op de spellingmethode van De Haan)
Dit boekje is geschikt voor autochtone en allochtone leerlingen, zowel kinderen als volwassenen die met de gebruikelijke methodes AVI 3-4 niet hebben gehaald.

ISBN-Nummer: 90-73377-18-8
€ 12.00
Aanvankelijk lezen, schrijven en spellen met Methode De Haan(Instructieboek voor de leerkracht)
Het Instructieboek wordt samen met het Aanvankelijk leesboek gebruikt. Voor beginnende lezers in groep drie is het boek geschikt voor het hele leerjaar. Voor beginnende lezers in de groepen 4, 5 of hoger, of in het VMBO, gebruikt men het boek totdat de leerling op AVI 3-4 niveau is.

ISBN-Nummer: 90-73377-23-4
€ 30.00


Tweede taalniveau: de leerling leest boven AVI 3-4
de leerling kan de volgende zin lezen: 'Ik spreek de enkele a, e, i, o, u met dezelfde klanken uit als de dubbele aa, ee, ie, oo, uu'
Handleiding(analytische spellingmethode voor dyslectici, allochtonen en taalzwakken)
Beregeling van de frequentiewoordenlijst van groep drie en van de dictees van groep 6, 7, 8. De dictees zijn te gebruiken als instapdictees.

ISBN-Nummer: 90-73377-04-8
€ 45.00
Werkboek Dyslexie(dyslexie is een taalkundig probleem met een taalkundige oplossing.)
Thematisch geordende woordenlijst der Nederlandse taal voorzien van analytische taalregels bestemd voor dyslectici, allochtonen en taalzwakken.

ISBN-Nummer: 90-73377-2-1
€ 50.00
De macht van het voorzetsel((Basis Grammatica voor het Nederlands))
Grammatica, voorzien van verklarende regels in de ik-vorm. Voor iedereen die moeite heeft met het huidige grammatica-onderwijs.

ISBN-Nummer: 90-73377-01-3
€ 45.00


Algemeen

Taalzwak en dyslexie(De oplossing van lees- en spellingzwakte. Het einde van een mythe.)
Achtergrond informatie over Methode De Haan met aandacht voor het ontstaan van dyslexie.

ISBN-Nummer: 90-73377-09-9
€ 20.00
zoekroute Handleiding
uitbreiding zoekroute bij oudere uitgaven

ISBN-Nummer: 90-7377-04-8
€ 10.00
leesregels
extra leesregels behorende bij het boek " woordenlijst der Nederlandse taal" voor leerlingen die na het lezen van de basisregels nog niet vlot lezen


€ 12.00
Stappenplan(kleine en grote leerstappen)
De belangrijkste taalregels van de basisschool. Deze map wordt aanbevolen voor thuisonderwijs als men door een remedial teacher wordt begeleid. Ook is deze map geschikt voor volwassenen die problemen met de spelling hebben.

ISBN-Nummer: 90-73377-02-7
€ 45.00
lidwoordenboek(eenlettergrepige woorden met korte en lange klank)
Het lidwoordenboek is bestemd voor kinderen in de kleuterfase en volwassenen die in de kleuterfase werkzaam zijn, maar die het juiste gebruik van de lidwoorden niet kennen.

ISBN-Nummer: 978-90-73377-25-7
€ 25.00


Eerste en tweede taalfase: Taalboeken voor de basisschool

Dictees 1(Werkboek voor onderwijsgevenden)
Dicteeboek voor de groepen 3, 4, 5. De dictees zijn becommentarieerd en voorzien van verklarende taalregels en woordparen.

ISBN-Nummer: 90-73377-05-06
€ 40.00
Aanvankelijk lezen en schrijven (deel 1)(Eerste gedeelte: aanvankelijk lezen; Tweede gedeelte: boven AVI 3-4)
Zie verder onder eerste taalfase.

ISBN-Nummer: 90-73377-10-2
€ 40.00
Dictees 2(Werkboek voor onderwijsgevenden)
Dicteezinnen + grammaticale aanwijzingen + regels voor de tussen-e(n) in samenstellingen opgesteld naar aanleiding van de laatste Spellingherziening.

ISBN-Nummer: 90-73377-14-5
€ 40.00
Lezen is zilver, schrijven is goud (deel 2)(Taalboek voor groep 4)
Taaloefeningen voor de groepen 4 en 5 van de basisschool met register van leesregels en leesinstructies. Tevens handleiding voor leerkrachten.

ISBN-Nummer: 90-73377-11-0
€ 40.00
Lezen is zilver, schrijven is goud (deel 3)(Taalboekje voor groep 5)
Taaloefeningen voor de groepen 5 en 6 met register van leesregels en leesinstructies. Tevens handleiding voor leerkrachten

ISBN-Nummer: 90-73377-13-7
€ 40.00
Lezen is zilver, schrijven is goud (deel 4)(Taalboekje voor groep 6)
Taaloefeningen voor de groepen 6-8 met ontleedregister en aanwijzingen voor het maken van een opstel. Tevens handleiding voor de leerkracht.

ISBN-Nummer: 90-73377-15-3
€ 40.00
hulpboek Taalactief(voor groep 5)


ISBN-Nummer: 90-73377-TA-5
€ 50.00
hulpboek Taalactief(groep 6)


ISBN-Nummer: 90-73377-TA-6
€ 50.00
hulpboek Taalactief(groep 7)


ISBN-Nummer: 90-73377-TA-7
€ 50.00
hulpboek Taaljournaal(groep 5)


ISBN-Nummer: 90-73377-TJ-5
€ 50.00
hulpboek Taaljournaal(groep 6)


ISBN-Nummer: 90-73377-TJ-6
€ 50.00
hulpboek Taalleesland(groep 5)


ISBN-Nummer: 90-73377-Tl-5
€ 50.00
hulpboek Taalleesland(groep 5)


ISBN-Nummer: 90-73377-TL-5
€ 50.00
hulpboek Tong en teken(groep 6)


ISBN-Nummer: 90-73377-TK-6
€ 50.00


Derde taalniveau: de vreemde talen

Frans, aanvankelijk lezen en schrijven(aanvankelijk lezen en schrijven volgens de werkwijze van Methode De Haan)
Het boek bevat 4 onderdelen: 1) 37 leeslessen op de rechter bladzijden; 2) woordverklaringen op de linker bladzijden; 3) verklarende taalregels; 4) enkele grammaticale aanwijzingen.

ISBN-Nummer: 90-73377-21-8
€ 30.00
Engels, aanvankelijk lezen en schrijven(aanvankelijk lezen en schrijven volgens de werkwijze van Methode De Haan)
Het boek bevat 4 onderdelen: 1) 38 leeslesjes op de rechter bladzijden; 2) verklaringen van de woorden in de leeslesjes op de linker bladzijden; 3) Verklarende taalregels en 4) enkele grammaticale aanwijzingen. Nu verkrijgbaar op CD!!!!! boek inclusief CD € 40,--

ISBN-Nummer: 90-73377-22-6
€ 30.00
De schrijfwijze van de Engelse taal (deel 1)(Korte klanken in eenlettergrepige woorden)
Thematisch geordend woordenboek van de Engelse taal voorzien van analytische primaire en secondaire taalregels gebaseerd op het principe van de lees- en spellingregels van Methode De Haan

ISBN-Nummer: 90-73377-19-6
€ 45.00


* prijswijzigingen voorbehouden
** exclusief verzendkosten

Stichting Methode de Haan Voltaplein 10 1098 NR Amsterdam
tel: 020-6935834 e-mail: info@abc-methodedehaan.nl